Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos
valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius
2023 m. III ketv.

Vidutinis 2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų
skaičius
2023 m. IV ketv.

Vidutinis 2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis, Eur

Tarnybos direktorius

-

-

-

-

Tarnybos direktoriaus pavaduotojas

2

3795

2

4061

Departamento direktorius

3

4052

3

4272

Vyriausiasis patarėjas

1

4016

1

4069

Vyresnysis patarėjas

-

-

2

4217

Skyriaus vedėjas

47

3044

40

3021

Patarėjas

40

2454

38

2637

Vyriausiasis specialistas

529

1847

503

1890

Vyresnysis specialistas

15

1726

14

1735


Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais, neatskaičius mokesčių 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius
2023 m. III ketv.

Vidutinis 2023 m. III ketvirčio darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų
skaičius
2023 m. IV ketv.

Vidutinis 2023 m. IV ketvirčio darbo užmokestis, Eur

Vyresnysis specialistas

129

1328

126

1332

Specialistas

1

1269

1

1272

 

Parengė: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centas.

Atnaujinimo data: 2024-02-09