Atviri duomenys

Čia skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Nacionalinės žemės tarnybos disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys (angl. Open Data) dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam naudojimui. Atvirų duomenų pateikimas turi užtikrinti pačių duomenų prieinamumą, pakartotinį panaudojimą, o tokių duomenų naudotojai neturi būti diskriminuojami.

Plačiau apie atvirus duomenis galima susipažinti čia.

Nacionalinės žemės tarnybos skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

  • Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
  • Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
  • Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
  • Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos). 
  1. Nacionalinės žemės tarnybos erdvinių duomenų rinkiniai
  2. Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tvarkomų informacijos rinkmenų sąrašas

Atnaujinimo data: 2023-12-18