Administracinės paslaugos

 

Vykdomi administracinių paslaugų aprašymų perkėlimo darbai, visus paslaugų aprašymus rasite nuorodoje Paslaugos bei Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale  www.epaslaugos.lt

 

 

 

 

 

1. Pažymų dėl parduodamos privačios žemės ūkio paskirties žemės išdavimas

2. Pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio paskirties žemės išdavimas

3. Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas

4. Sprendimų dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje išdavimas

5. Žemės sklypų, kuriuos paveldėjo įpėdiniai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negalintys turėti nuosavybės teisių į žemę, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas

6. Sprendimų įsigyti žemės sklypus valstybės nuosavybėn priėmimas

7. Sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimas

8. Sutikimo įgyti teisę valdyti juridinį asmenį ar jo dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, išdavimas

9. Sutikimų įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą išdavimas

10. Sutikimų įsigyti daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu 400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų išdavimas           

 

 

  1. Žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo organizavimas ir tvirtinimas
  2. Sprendimų derinti teritorijų planavimo dokumentus, kuriems buvo išduotos planavimo sąlygos, priėmimas
  3. Sprendimų patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus priėmimas
  4. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
  5. Sprendimų patvirtinti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus priėmimas
  6. Sprendimų dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo pradžios ir planavimo tikslų priėmimas

 

Atnaujinimo data: 2024-02-07