Nekilnojamo turto kadastras

Kadastro duomenų bylų tvarkymas >

 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų registras

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registrą, kurio valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, tvarko Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Registro paskirtis – registruoti asmenis, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus arba matininko ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai. Taip pat rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis, informaciją ir Registrui pateiktų dokumentų kopijas.

Nuoroda į registrą>

 

Nekilnojamojo turto registras

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro suvestinius duomenis ir nekilnojamojo turto apskaitą galite rasti čia:

Lietuvos Respublikos žemės fondas

Lietuvos Respublikos žemės fondo valstybinės žemės įvertinimas

Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių apskaitos duomenys

Nekilnojamojo turto registro suvestiniai duomenys apie žemės sklypus, teisių į juos ir juridinių faktų įregistravimą

 

Žemės verčių žemėlapiai

Žemės verčių žemėlapius kiekvienais metais rengia valstybės įmonė Registrų centras, o juos tikrina ir tvirtina – Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Patvirtintus žemės verčių žemėlapius VĮ Registrų centras naudoja juos rengdamas elektronines skaičiuokles, pagal kurias galima nustatyti konkretaus žemės sklypo vertę.

Pagal žemės verčių žemėlapius nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos apskaičiuojant mokestines vertes, nustatant valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainas, apskaičiuojant mokesčius turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais, nustatant notarinių paslaugų kainas, kai tvirtinami turto perleidimo sandoriai, ir kitoms reikmėms.

Nuoroda į žemės verčių žemėlapius>

 

Atnaujinimo data: 2024-02-01