Apie Nacionalinę žemės tarnybą

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra Lietuvos Respublikos valstybės institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių rengimo srityse.

Nacionalinės žemės tarnybos vizija – efektyvus žemės naudojimas, užtikrinantis darnų šalies vystymąsi.

Nacionalinės žemės tarnybos misija – būdami modernūs ir skaidrūs teikiame kokybiškas žemės tvarkymo ir administravimo, erdvinių duomenų naudojimo paslaugas.

Nacionalinės žemės tarnybos strateginis tikslas – užtikrinti racionalų žemės naudojimą, efektyvų ir kokybišką žemės santykių reguliavimą bei geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro plėtrą.

Vertybės:
Profesionalumas – kompetentinga, kokybiška, atsakinga ir orientuota į rezultatą veikla.
Skaidrumas – atvira, vieša ir aiški veikla.
Bendradarbiavimas – bendras tikslo siekimas ir darbas komandoje, paslaugus, paremtas abipusiu pasitikėjimu, bendravimas su interesantais.
Modernumas – gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, naujų darbo metodų ir technologijų taikymas. 

Veiklos prioritetai:    
1.Valstybinės žemės tvarkymas, administravimas ir apskaita.
2.Žemės grąžinimo (reformos) proceso užbaigimas.
3.Ūkio subjektų (asmenų), atliekančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, geodezijos ir kartografijos bei žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbus, veiklos priežiūra.
4.Žemės naudojimo valstybinė kontrolė ir valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra.
5.Elektroninių paslaugų plėtra.
6.Skaidrios veiklos ir kokybiškų paslaugų teikimas.

Trumpa istorija. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įsteigta 2001 metų liepos 1 dieną. Nuo 2010 metų liepos 1 dienos, panaikinus apskričių viršininkų administracijas, Nacionalinė žemės tarnyba perėmė jose veikusių žemėtvarkos skyrių ir kitas apskričių viršininkų administracijų funkcijas, susijusias su žemės tvarkymu.

Perimtoms funkcijoms vykdyti Tarnyboje buvo įkurti 48 teritoriniai žemėtvarkos skyriai, aptarnaujantys visų šalies savivaldybių teritorijas. 2012 metų balandžio 2 dieną įsigaliojo atnaujinta Nacionalinės žemės tarnybos administracijos struktūra su 50 teritorinių skyrių.

Nacionalinės žemės tarnybos būstinėje Vilniuje ir 50 teritorinių skyrių dirba daugiau nei 800 darbuotojų. Nacionalinė žemės tarnyba siekia būti kuo lengviau pasiekiama gyventojams – sprendimai dėl žemės privatizavimo ar įteisinimo naudotis neatlygintinai priimami savivaldybių teritorijose esančiuose Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniuose padaliniuose. Siekiama, kad nuo asmens prašymo įsigyti žemės nuosavybėn ar nuomoti pateikimo iki sprendimo priėmimo praeitų kuo mažiau laiko.

Atnaujinimo data: 2023-11-21