>
2024-03-27

Patvirtinta aiškesnė kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarka

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas atnaujintas Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles, kurios nustato aiškesnę tvarką ir sąlygas, kaip gyventojai ir įmonės be aukciono ir aukciono būdu gali išsinuomoti ar įsigyti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus. 

Nuo šiol prašymus dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pirkimo ir nuomos bus galima teikti patogesniu elektroniniu būdu per Žemės informacinę sistemą, kurioje sudaryta galimybė stebėti prašymo nagrinėjimo eigą ir gauti sprendimą. Tai numato Vyriausybės patvirtintos Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklės.

Kas pasikeitė atnaujinus Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles?

Atsižvelgus į nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Žemės įstatymo nuostatas, nustatyti konkretūs atvejai, kai esant apleistiems statiniams ar įrenginiams, jiems sunykus arba kai jų paskirtis neatitinka suformuoto ir naudojamo valstybinės žemės sklypo, kuriame jie yra, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo, asmeniui suteikiama teisė jį išsinuomoti ar įsigyti be aukciono. Šis pakeitimas padės spręsti apleistų teritorijų konversijos ir įveiklinimo klausimus.

Taip pat valstybinės žemės sklypas galės būti parduodamas be aukciono, jeigu jis valstybei priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise su kitais bendraturčiais – privačiais asmenimis, kai nėra galimybės atidalyti valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės sklypo dalies ir suformuoti atskiro žemės sklypo. Išimtis bus taikoma, kai sklypas užstatytas statiniais ar įrenginiais.

Atsinaujinančios energetikos plėtros priemones, įtvirtintas Žemės įstatyme, sklandžiau įgyvendinti leis nustatyta tvarka, kaip valstybinę žemę be aukciono išsinuomoti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai, kai dalyvių susirinkime savivaldybėms ar savivaldybių valdomoms įmonėms ir įstaigoms priklauso daugiau kaip 51 procento balsų dauguma, o šios bendrijos pagrindinė paskirtis – plėtoti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius.

Valstybinės žemės sklypus bus galima išnuomoti ir perleisti be aukciono pramonės įmonėms atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrai šių įmonių sanitarinės apsaugos zonų teritorijose. 

Norint užtikrinti, kad aukciono metu galiojančios sąlygos nebūtų keičiamos, ir asmuo, išsinuomojęs žemės sklypą, laikytųsi nustatytų įsipareigojimų, aukciono sąygos tampa nuomos sutarties dalimi. Taip pat nustatytos aiškios tokios sutarties keitimo ir termino pratęsimo sąlygos, reikalavimas pradėti statybas per 5 metus, jeigu šis sklypas aukcione išnuomotas statinių statybai.

Skatinant  aukcione išnuomotų žemės sklypų, kai juose pastatomi statiniai, įsigijimą sudaryta galimybė juos įsigyti už kainą, nustatomą atlikus individualų vertinimą. 

Nuo šiol aukciono būdu išnuomoto valstybinės žemės sklypo nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis bus perskaičiuojamas kas 3 metus. Jeigu mokestis bus didesnis už taikytą iki tol, asmuo turės mokėti didesnę sumą. Jei mokestis sumažės, bus taikomas toks pats, kaip iki perskaičiavimo.

Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės sujungia du iki šiol galiojusius Vyriausybės nutarimus. Tai užtikrins, kad kitos paskirties valstybinės žemės pardavimo ir nuomos procesai būtų aiškūs ir sklandūs, nebereikės ieškoti informacijos keliuose teisės aktuose.

Priėmus šį teisės aktą efektyviau spręsis situacijos dėl anksčiau suformuotų valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių sudarymo, kai sklypuose yra nenaudojami statiniai ar įrenginiai. Aiškesnis nuomos sutarčių sudarymo proceso teisinis reglamentavimas prisidės prie apleistų ir sunykusių statinių bei jų aplinkos sutvarkymo.

Kas keičiasi įsigaliojus Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių pakeitimams?

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklėse numatoma tvarka ir sąlygos, kaip Nacionalinė žemės tarnyba organizuos visų paskirčių valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus. 

Ši nauja funkcija Nacionalinei žemės tarnybai pavesta įsigaliojus Žemės įstatymo pakeitimui. Taisyklės numato, kad aukcionai bus organizuojami elektroninėje erdvėje pasitelkiant IT priemones, aukcione dalyvaujantys asmenys bus informuojami per elektroninio pristatymo dėžutę, kartu nustatomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

Tikimasi, kad įsigaliojus šiems pakeitimams aukcionų organizavimo procesas bus efektyvesnis ir patogesnis gyventojams ir verslui, o valstybės ir savivaldybių biudžetai gaus didesnes įplaukas.

Aplinkos ministerijos inf.