>
2024-04-03

Šiemet NŽT patikrino virš 16 tūkst. žemės sklypų kadastro duomenų bylų

Per pirmąjį 2024 m. ketvirtį Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama vieną svarbiausių savo funkcijų, – žemės sklypų kadastro duomenų patikrą – patikrino 16 080 matininkų pateiktų žemės sklypų kadastro duomenų bylų. Bylos teikiamos tikrinti ir tikrinamos per Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“.

Iki 2024 m. pradžioje NŽT įvykusių struktūrinių pokyčių bylos buvo tikrinamos 50-tyje NŽT padalinių, dabar jas vertina vienas Nekilnojamojo turto kadastro skyrius. Žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimo procesas yra centralizuotas, bylos skirstomos specialistams automatizuotai, t. y. atsisakyta teritorinio bylų skirstymo. Taip siekiama užtikrinti vienodą, teisės aktais pagrįstą žemės sklypų kadastro duomenų bylų kokybę. 

Matininkų daromų pažeidimų pobūdis yra labai įvairus. Dažnai nustatoma, kad žemės sklypų ribos, atlikus kadastrinius matavimus, neatitinka šių žemės sklypų suformavimo dokumentuose nurodytų sprendinių, kartografuoti duomenys – miško naudmenos – neatitinka Miškų valstybės kadastro duomenų, neišlaikytos kviestinių asmenų informavimo procedūros ir pan.

NŽT primena, kad matininkai savo veikloje privalo vadovautis teisės aktų nuostatomis, ir ragina stengtis nedaryti pažeidimų, atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Kilus klausimų, kviečiame matininkus kreiptis į NŽT Ūkio subjektų priežiūros skyriaus specialistus.