2024-02-08

Per mėnesį NŽT skambučių centras aptarnavo beveik 7000 asmenų

Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) sulaukus raginimų iš Lietuvos savivaldybių asociacijos ir atskirų Lietuvos savivaldybių dėl intensyvesnio bei aiškesnio interesantų informavimo, norėtume atkreipti dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-102 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracijos struktūros ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracijos struktūros schemos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistą NŽT struktūrą, nuo 2024 m. sausio 1 d. asmenų aptarnavimą NŽT vykdo vienas specializuotas asmenų aptarnavimo padalinys – Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius.

Naujoji NŽT struktūra yra paremta centralizuotu funkcijų vykdymu, nesusiejant su teritorija. Tokiu būdu siekiama vienodos asmenų aptarnavimo praktikos, teikiamų administracinių paslaugų kokybės ir korupcijos rizikų mažinimo. Nuo 2024 m. sausio 1 d. besikreipiantiems asmenims yra sudarytos sąlygos patogiai, neišėjus iš namų, pateikti prašymus arba gauti reikiamą konsultaciją elektroninėmis ryšių priemonėmis. NŽT ragina gyventojus aktyviai naudotis elektroninėmis  paslaugomis prisijungus per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), prašymus ir skundus pateikti el. paštu [email protected], pasirašytus kvalifikuotu el. parašu (.adoc, .pdf formatu), arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (.pdf formatu) paštu, Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius.

Perkėlus administracinių paslaugų teikimą į elektroninę erdvę, asmenų aptarnavimas vieno langelio principu tampa efektyvesnis ir skaidresnis.

Siekiant sudaryti galimybes asmenims reikiamą informaciją NŽT kompetencijos klausimais gauti maksimaliai greitai ir patogiai yra plečiamas asmenų aptarnavimas telefonu – nuo 2024 m. sausio
1 d. veikia
NŽT skambučių centras. Per pirmąjį šių metų mėnesį pradėjęs veikti skambučių centras jau sulaukė net 6 996 asmenų paklausimų, tai yra vidutiniškai po 318 asmenų paklausimų per darbo dieną.

Žemėtvarkos klausimais miestų ir miestelių teritorijose rekomenduojama kreiptis į vietos savivaldybes, kurios tapo valstybinės žemės patikėtinėmis.